Återhämtningsterapi

Tjänster Jag erbjuder Återhämtningsterapi enskilt eller i grupp i min lokal på Stora Essingen i Stockholm. Det är även möjligt att, under rätt förutsättningar, erbjuda enskild terapi som hembesök. Jag tar även emot klienter digitalt via Zoom. Skicka ett mejl till anna@recoveryou.se med dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig och bokar in ett förutsättningslöst möte för att se hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.

I dagens samhälle så har utmattning blivit en av våra stora folksjukdomar. De som blir drabbade får ofta dras med långa sjukskrivningar och att kunna läka och bli en del av samhället igen upplevs som svårt. Men det finns hjälp att få via Återhämtningsterapin och tillsammans med en återhämtningsterapeut kan du hitta nya vägar tillbaka.

Återhämtningsterapin syftar till att kunna hjälpa och vägleda personer som är eller har varit utmattade eller lider av annan stressrelaterad ohälsa eller trauma. Det är en holistisk metod som består av bland annat mindfulness, stresshantering, meditation, personlig och andlig utveckling. Det omfattar att kropp, sinne och själ behöver komma i balans för att vi ska kunna läka och återhämta oss från utmattning eller stress.

Återhämtning handlar inte om att återgå till det gamla. Det handlar om att hitta nya sätt att förhålla sig till livet. Som Återhämtningsterapeut stöttar jag dig på vägen i den processen, att du ska kunna hitta din egen väg till ditt liv i balans. Jag visar dig hur du kan lära dig att stilla tankarna, som lett till stressen och utmattningen. När du stillar dina tankar, så frigör du utrymme att kunna läka och återhämta dig.

Inom återhämtningsterapin utgår vi i från de 6 gyllene stegen mot återhämtning

~~~~~~~~~~

I samtalet med en Återhämtningsterapeut är det alltid du som klient som är i fokus. Tillsammans skapar vi förståelse för anledningen till att du blivit utmattad och när vi har förståelsen hittar vi metoder för hur du kan bygga ett nytt liv med verktyg som kan hjälpa dig att inte bli utmattad igen. Att förstå varför det blev som det blev är en viktig del i att inte ramla tillbaka i gamla beteendemönster.

~~~~~~~~~~

Klienters ord

Att bli guidad av dig in på nya vägar som ger lugn och ro i vardagen är värdefullt. Nu andas jag och fattar bättre beslut. Jag agerar istället för reagerar. Stressen är inte lika påtaglig och när den dyker upp så vet jag vad jag ska göra för att komma till ro.

Marie, 59 år

Samtalen med dig har fått mig att öppna upp mitt inre och inse att jag behöver göra annorlunda. Om jag fortsätter stressa på så kommer jag gå in i ”väggen”. Vilken tur att jag hittade dig innan det var försent! Nu har jag verktyg som ger resultat i vardagen. Jag kan vara här och nu i varje ögonblick och det gör enorm skillnad.

Therese, 32 år

Du har mött mig med värme och förståelse för vart jag befinner mig i livet och vilka utmaningar jag har. Du har lyssnat och ställt frågor så att jag kan komma vidare. Det har varit så värdefullt för mig. Att du även varit chef ,som jag är har gett en extra dimension. Nu kan jag fortsätta med mindre stress och en vetskap att jag har svaren inom mig och verktyg att ta rätt beslut.

Karina, 55 år

Du är bäst då det gäller att få ordning på en sedan länge sönderstressad kropp och själ!

Mathias, 53 år

Tack för idag, kändes hur bra som helst, lättad och känner fortfarande ett lugn. Good vibe! Ses definitivt igen!

Första-gångs-mindfulness-utövare, 28 år

Efter våra samtal tar jag med mig att vara i nuet, att inte oroa mig bakåt eller framåt. Tack så jätte mycket för det!

Anna, 47 år

Mindfulnessövningarna du lärt mig gör skillnad. Jag kommer lättare in i här&nu känslan och det ger ett skönt lugn. Stressen klingar av och jag tar in omgivningen på ett hälsosamt sätt. Tack!

Susanne, 67 år

Några frågor som kanske dyker upp kring utmattning och stress hittar du svar på nedan

Vad är utmattning?

Din kropp signalerar när det är dags att vila. Om du varit under långvarig stress så uppstår det tillstånd vi kallar utmattning. Dina resurser är slut, kroppen säger ifrån och du behöver ta signalerna på allvar. Du kan inte fortsätta på samma sätt du behöver vila. Kortvarig stress är sällan skadlig, den behövs för att hjälpa oss och kan rädda oss ur en krävande tillfällig situation eller hjälpa oss skapa förutsättningar för en krävande uppgift. Den kortvariga stressen jobbar alltså för oss.

När vi gått med konstant stressreaktion under en längre tid kallar vi det långvarig stress. Denna stress jobbar mot oss. Den långvariga stressen kan uppstå t.ex. från dysfunktionell barndom, traumatiska minnen, mobbning i skolan, dålig självkänsla, medberoende eller en allmänt ohållbar livssituation. De utlösande faktorerna kan vara t.ex. en krävande omgivning, en tuff arbetssituation eller saker som påminner om ett underliggande trauma. Till slut orkar inte kroppen kämpa längre. Hjärta, hjärna och tarm har hamnat ur balans efter långvarig påfrestning. Många upplever även depression i samband med utmattning och detta är en del i kroppens försvar. Hade du varit glad hade du kanske inte stannat upp.

Under stress så producerar kroppen, via binjurarna, stora mängder kortisol. Kortisolets uppgift är att göra oss alerta och pigga samt att hämma kroppens inflammationer. När vi är i långvarig stress och kroppen producerar mycket kortisol under lång tid så mår inte hjärnan bra av det. Oroscentrum i hjärnan blir överaktivt och binjurarna blir trötta. Det i sin tur gör att binjurarna ger för lite kortisol och det gör oss trötta och vi drar lätt på oss inflammationer i tarm och vi blir överspända i våra muskler. När vi har inflammationer i tarmen så kan vi inte ta upp den näring vi behöver. Det blir en ond cirkel.

För att möjliggöra läkning så behöver hjärnan återhämta sig från det stora kortisol påslag den utsatts för, detta kan ta tid men för de allra flesta är det möjligt att nå läkning. Tarmen läker vi med antiinflammatorisk kost. Utöver detta så behöver vi vila och hitta ett nytt sätt att leva för att inte fortsätta att leva som vi gjort tidigare med konstant stress. Men det viktigaste av allt är att vi förstår varför vi valde att pressa oss själva att vara i stress under så lång tid så att vi inte gör om samma fel igen. Vi behöver hitta orsaken bakom orsaken till vår utmattning. Det är sällan arbetet som är orsaken, utan arbetet är bara en utlösande faktor. Så tror du att det är arbetet som är den utlösande faktorn så tycker jag att du ska ställa dig följande fråga: ”Varför valde du att kämpa så länge att du själv blev sjuk?”

Vad är stress?

Stress är det vi kallar ”kamp- och flyktsystemet”, det går igång för att hjälpa oss att klara av situationer som är utöver det vanliga. I urminnes tider så behövdes det t.ex. om vi behövde slåss mot en fiende, ett vilt djur eller springa ifrån en omedelbar fara. I dagens samhälle är stress mer förknippat med att ha för mycket att göra. Om kroppen känner att du behöver klara av mer än du egentligen kan och orkar så aktiverar den ”kamp- och flyktsystemet” för att hjälpa dig klara av den krävande situationen. Vi kan även få stresspåslag om vi ska göra en presentation, göra ett prov, hoppa fallskärm eller bara är sena till ett viktigt möte.

Stressrespons är det vi kallar det när hjärnan signalerar till kroppen att höja sin normala kapacitet. Andhämtningen ökar för att ge blodet mer syre som skickas till musklerna som i sin tur förbereds för att arbeta hårdare. Hjärtat behöver också arbeta hårdare för att kunna pumpa runt blodet fortare så att varje cell kan förses med extra syre och extra energi som frigörs i kroppen. Detta blir på bekostnad av avdra funktioner. Matsmältningen, sömnen och vår reproduktionsförmåga är exempel på delar som prioriteras ned. Vi får således en ökad skärpa av kortsiktigt stress men det sätter ned vår förmåga att ta rationella beslut.

I grunden är stress en bra funktion för oss som kan hjälpa oss igenom situationer då vi behöver lite extra kraft, det är först när det blir långvarig stress som det blir dåligt för oss. Kroppen är inte skapt för att vara i stress så länge!

Hur kan jag hantera stress?

Att hantera stress är att välja att ta hand om sig själv!

Först behöver jag lära mig att förstå vad jag upplever som stress. Detta är individuellt. Vi är alla olika och vi påverkas på olika sätt av stress, en del är känsliga och påverkas fortare/lättare medans andra är mer motståndskraftiga mot stress.

När vi förstått och lärt oss känna igen vår egen stressrespons är det dags att fundera över hur vi kan välja att hantera situationer som riskerar att leda till ohälsosam stress. Du kanske inte måste svara på alla mejl direkt, kanske inte måste tacka ja till allt, du kan välja att säga nej oftare. Att begränsa tiden med mobilen, som faktiskt är väldigt krävande för hjärnan och tär på vår kapacitet kan vara ett sätt. Vi tar hand om oss själva när vi sätter gränser!

Att utföra andningsövningar, meditation och andra mindfulesstekniker är ytterligare bra sätt för att finna ett inre lugn och på så sätt öka vår inre medvetenhet. Detta gör oss mer observanta på vad som händer kring oss och vi kan då lättare upptäcka, avvärja eller möta en stressfull situation på ett annat sätt som vi mår bättre av.

Du behöver ha en god självkänsla och framförallt en god självmedkänsla för att hantera stress på ett bra sätt. När vi älskar oss själva och tar hand om oss själva och ser vår egen betydelse då kan vi sätta sunda gränser och prioritera vårt eget mående över andras förväntningar. Om din omgivning inte tycker det är bra att du sätter gränser och prioriterar ditt välmående så kanske du borde omge dig med andra människor.

Vi behöver ha balans i livet för att orka med stress och regelbunden återhämtning är ett bra sätt att skapa balans. Vi behöver liksom våra mobiler ladda batterierna så enkelt är det.

Tjänster Jag erbjuder Återhämtningsterapi enskilt eller i grupp i min lokal på Stora Essingen i Stockholm. Det är även möjligt att, under rätt förutsättningar, erbjuda enskild terapi som hembesök. Jag tar även emot klienter digitalt via Zoom. Skicka ett mejl till anna@recoveryou.se med dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig och bokar in ett förutsättningslöst möte för att se hur jag kan hjälpa dig på bästa sätt.