Välkommen hit!

Är du stressad? Lever du med sorg? Vill du få till en förändring så att livet känns lite enklare och du får en bra balans? Att få känna glädje och lugn och ro i en ofta stressfylld vardag.

Då har du kommit rätt – jag finns här för att hjälpa dig.

Återhämtningsterapi

I dagens samhälle så har utmattning blivit en av våra stora folksjukdomar. De som blir drabbade får ofta dras med långa sjukskrivningar och att kunna läka och bli en del av samhället igen upplevs som svårt. Men det finns hjälp att få via Återhämtningsterapin och tillsammans med en återhämtningsterapeut kan du hitta nya vägar tillbaka.

Sorgbearbetning

Det finns ett antal olika förluster som kan utlösa den starka blandning av mänskliga känslor som vi kallar sorg. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster. Oavsett om förlusten inträffade nyligen eller för länge
sedan kan den fortfarand
e begränsa ditt liv. Med en evidens baserad metod och en Certifierad handledare i sorgbearbetning vid din sida kan du bearbeta dina förluster och få mer energi och livslust.

Jag kommer att möta dig med ödmjukhet för vad du har för erfarenheter och utmaningar i livet.

Jag kommer att arbeta för ditt bästa och visa respekt för dina  önskemål, värderingar och din livsåskådning.

Jag heter Anna Notander och jag är utbildad Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut© och Certifierad handledare i Sorgbearbetning™.

Förutom min utbildning så har jag personliga erfarenheter av utmattningsdepression, förluster och andra utmaningar som jag ställts inför i livet.

Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut via Soulful Living och Certifierad Handledare i Sorgbearbetning via Svenska Sorginstitutet